Stany kolejek w urzędzie

# Nazwa usługi Realizowany bilet Liczba oczekujących
1 A: ARCHITEKTURA I URBANISTYKA, GEODEZJA, NIERUCHOMOŚCI, INFRASTRUKTURA, DROGOWNICTWO A036 6
2 B: PUNKT PODAWCZY, OŚWIATA, OCHRONA ŚRODOWISKA, BUDŻET PARTYCYPACYJNY B025 12
3 C: REJESTRACJA POJAZDÓW FIRMOWYCH C991 0
4 D: DOWODY OSOBISTE - SKŁADANIE WNIOSKÓW D095 0
5 E: ODBIÓR PRAW JAZDY E032 2
6 F: KASY - PRZESŁANI 0
7 F: KASY - WPŁATY F135 35
8 G: KONCESJE ALKOHOLOWE G007 2
9 H: WARSZAWSKI BON ŻŁOBKOWY H005 2
10 I: RODZINA 500+ I030 1
11 J: PODATKI I OPŁATY LOKALNE J025 3
12 K: REJESTRACJA POJAZDÓW INDYWIDUALNA, PRZEREJESTROWANIE. K071 1
13 L: DODATKI MIESZKANIOWE, NAJEM LOKALI L016 6
14 M: MELDUNKI i PESEL M066 1
15 N: ODBIÓR DOWODÓW OSOBISTYCH N055 0
16 O: ODPADY KOMUNALNE O012 3
17 P: PRAWA JAZDY - SKŁADANIE WNIOSKÓW P043 0
18 Q: PAKIETY WYBORCZE, SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA 0
19 R: REJESTRACJA POJAZDÓW - ODBIÓR DOKUMENTÓW KOMUNIKACYJNYCH, ZBYCIE POJAZDU R084 6
20 S: ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY S017 0
21 T: ZMIANY W DOKUMENTACH POJAZDU, WYMIANY, WTÓRNIKI WW. DOKUMENTÓW I TABLIC, ZAŚWIADCZENIA, WYREJESTROWANIE (ZŁOMOWANIE, KRADZIEŻ) itp. T033 1
22 V: 300 + DOBRY START V008 0
23 W: KARTA WARSZAWIAKA, KARTA DUŻEJ RODZINY W008 2
24 X. Usługa techniczna G003 0
25 X: WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O PRAWIE DO GŁOSOWANIA 0
26 Y: DOPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW Y063 4
27 Z: CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (CEIDG) Z029 6

Umawianie wizyty internetowo

Szanowni Państwo,
Aby zarezerwować wizytę, należy wybrać odpowiednią grupę spraw, miesiąc, dzień i godzinę planowanej wizyty. Umówiona godzina jest przybliżonym czasem rozpoczęcia obsługi i może ulec przesunięciu.
Po wypełnieniu wymaganych pól i wybraniu przycisku "Rezerwuj" wyświetli się potwierdzenie rezerwacji.
Prosimy rezerwować wizytę do każdej z grup osobno. W razie konieczności załatwienia Państwa spraw w różnych grupach (np. A i B) prosimy o wykonanie rezerwacji dla każdej osobno.
W wybranym dniu, nie wcześniej niż na 10 minut przed umówioną wizytą, należy pobrać bilet wpisując numer identyfikacyjny na monitorze dotykowym automatu biletowego.
Nieodebranie biletu przed zaplanowaną godziną powoduje anulowanie rezerwacji.