Stany kolejek w urzędzie

# Nazwa usługi Realizowany bilet Liczba oczekujących
1 A: ARCHITEKTURA I URBANISTYKA, GEODEZJA, NIERUCHOMOŚCI, INFRASTRUKTURA, DROGOWNICTWO 0
2 B: PUNKT PODAWCZY, OŚWIATA, OCHRONA ŚRODOWISKA, BUDŻET PARTYCYPACYJNY 0
3 C: REJESTRACJA POJAZDÓW FIRMOWYCH 0
4 D: DOWODY OSOBISTE - SKŁADANIE WNIOSKÓW 0
5 E: ODBIÓR PRAW JAZDY 0
6 F: KASY - PRZESŁANI 0
7 F: KASY - WPŁATY 0
8 G: KONCESJE ALKOHOLOWE 0
9 H: WARSZAWSKI BON ŻŁOBKOWY 0
10 I: 500+ Z WYKAZANIEM DOCHODU 0
11 I: 500+ BEZ WYKAZANIA DOCHODU 0
12 J: PODATKI I OPŁATY LOKALNE 0
13 K: REJESTRACJA POJAZDÓW INDYWIDUALNA, PRZEREJESTROWANIE. 0
14 L: DODATKI MIESZKANIOWE, NAJEM LOKALI 0
15 M: MELDUNKI i PESEL 0
16 N: ODBIÓR DOWODÓW OSOBISTYCH 0
17 O: ODPADY KOMUNALNE 0
18 P: PRAWA JAZDY - SKŁADANIE WNIOSKÓW 0
19 Q: PAKIETY WYBORCZE, SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA 0
20 R: REJESTRACJA POJAZDÓW - ODBIÓR DOKUMENTÓW KOMUNIKACYJNYCH, ZBYCIE POJAZDU 0
21 S: ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY 0
22 T: ZMIANY W DOKUMENTACH POJAZDU, WYMIANY, WTÓRNIKI WW. DOKUMENTÓW I TABLIC, ZAŚWIADCZENIA, WYREJESTROWANIE (ZŁOMOWANIE, KRADZIEŻ) itp. 0
23 W: KARTA WARSZAWIAKA, KARTA DUŻEJ RODZINY 0
24 X. Usługa techniczna 0
25 X: WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O PRAWIE DO GŁOSOWANIA 0
26 Y: DOPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW 0
27 Z: CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (CEIDG) 0

Umawianie wizyty internetowo

Szanowni Państwo,
Aby zarezerwować wizytę, należy wybrać odpowiednią grupę spraw, miesiąc, dzień i godzinę planowanej wizyty. Umówiona godzina jest przybliżonym czasem rozpoczęcia obsługi i może ulec przesunięciu.
Po wypełnieniu wymaganych pól i wybraniu przycisku "Rezerwuj" wyświetli się potwierdzenie rezerwacji.
Prosimy rezerwować wizytę do każdej z grup osobno. W razie konieczności załatwienia Państwa spraw w różnych grupach (np. A i B) prosimy o wykonanie rezerwacji dla każdej osobno.
W wybranym dniu, nie wcześniej niż na 10 minut przed umówioną wizytą, należy pobrać bilet wpisując numer identyfikacyjny na monitorze dotykowym automatu biletowego.
Nieodebranie biletu przed zaplanowaną godziną powoduje anulowanie rezerwacji.