Stany kolejek w urzędzie

# Nazwa usługi Realizowany bilet Liczba oczekujących
1 A: ARCHITEKTURA I URBANISTYKA, GEODEZJA, NIERUCHOMOŚCI, INFRASTRUKTURA, DROGOWNICTWO A021 11
2 B: PUNKT PODAWCZY, OŚWIATA, OCHRONA ŚRODOWISKA, BUDŻET PARTYCYPACYJNY B020 15
3 C: REJESTRACJA POJAZDÓW FIRMOWYCH 0
4 D: DOWODY OSOBISTE - SKŁADANIE WNIOSKÓW D026 2
5 E: ODBIÓR PRAW JAZDY E012 1
6 F: KASY - PRZESŁANI 0
7 F: KASY - WPŁATY F091 19
8 G: KONCESJE ALKOHOLOWE 0
9 H: WARSZAWSKI BON ŻŁOBKOWY H003 0
10 I: RODZINA 500+ I022 7
11 J: PODATKI I OPŁATY LOKALNE J033 6
12 K: REJESTRACJA POJAZDÓW INDYWIDUALNA, PRZEREJESTROWANIE. K046 2
13 L: DODATKI MIESZKANIOWE, NAJEM LOKALI L003 1
14 M: MELDUNKI i PESEL M035 2
15 N: ODBIÓR DOWODÓW OSOBISTYCH N017 2
16 O: ODPADY KOMUNALNE O008 4
17 P: PRAWA JAZDY - SKŁADANIE WNIOSKÓW P010 0
18 Q: PAKIETY WYBORCZE, SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA 0
19 R: REJESTRACJA POJAZDÓW - ODBIÓR DOKUMENTÓW KOMUNIKACYJNYCH, ZBYCIE POJAZDU R036 7
20 S: ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY S012 0
21 T: ZMIANY W DOKUMENTACH POJAZDU, WYMIANY, WTÓRNIKI WW. DOKUMENTÓW I TABLIC, ZAŚWIADCZENIA, WYREJESTROWANIE (ZŁOMOWANIE, KRADZIEŻ) itp. T023 0
22 V: 300 + DOBRY START 0
23 W: KARTA WARSZAWIAKA, KARTA DUŻEJ RODZINY W001 0
24 X. Usługa techniczna 0
25 X: WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O PRAWIE DO GŁOSOWANIA 0
26 Y: DOPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW Y002 0
27 Z: CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (CEIDG) Z033 1

Umawianie wizyty internetowo

Szanowni Państwo,
Aby zarezerwować wizytę, należy wybrać odpowiednią grupę spraw, miesiąc, dzień i godzinę planowanej wizyty. Umówiona godzina jest przybliżonym czasem rozpoczęcia obsługi i może ulec przesunięciu.
Po wypełnieniu wymaganych pól i wybraniu przycisku "Rezerwuj" wyświetli się potwierdzenie rezerwacji.
Prosimy rezerwować wizytę do każdej z grup osobno. W razie konieczności załatwienia Państwa spraw w różnych grupach (np. A i B) prosimy o wykonanie rezerwacji dla każdej osobno.
W wybranym dniu, nie wcześniej niż na 10 minut przed umówioną wizytą, należy pobrać bilet wpisując numer identyfikacyjny na monitorze dotykowym automatu biletowego.
Nieodebranie biletu przed zaplanowaną godziną powoduje anulowanie rezerwacji.