Rezerwacja wizyt w Urzędzie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy v4.0

1

»

2

Krok pierwszy

Wybierz grupę spraw


Aby zarezerwować wizytę, należy wybrać odpowiednią grupę spraw, miesiąc, dzień i godzinę planowanej wizyty. Umówiona godzina jest przybliżonym czasem rozpoczęcia obsługi i może ulec przesunięciu.
Po wypełnieniu wymaganych pól i wybraniu przycisku "Rezerwuj" wyświetli się potwierdzenie rezerwacji.
Prosimy rezerwować wizytę do każdej z grup osobno. W razie konieczności załatwienia Państwa spraw w różnych grupach (np. A i B) prosimy o wykonanie rezerwacji dla każdej osobno.
W wybranym dniu, nie wcześniej niż na 10 minut przed umówioną wizytą, należy pobrać bilet wpisując numer identyfikacyjny na monitorze dotykowym automatu biletowego.
Nieodebranie biletu przed zaplanowaną godziną powoduje anulowanie rezerwacji.Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

Grupa spraw do rezerwacji wizyt - wybierz odpowiednią poprzez kliknięcie

Informacja

Architektura
Geodezja i kataster
Gospodarka nieruchomościami
Drogownictwo
Ochrona środowiska
Oświata
Sport i Rekreacja
Informacja
Umówienie wizyty tylko telefonicznie pod numerami: 22 4437356, 22 4437346
Informacja
Informacja
Informacja
Informacja
Informacja
Informacja
Informacja
Gospodarka nieruchomościami
Drogownictwo
Polityka lokalowa
Informacja
Informacja
Informacja
Informacja
Informacja
Informacja
Informacja
Informacja